echosluh

echosluh

Kada Gubitak Sluha Može „Da Boli“?

Usamljena osoba u spavaćoj sobi

Ne mislimo da fizički bol! Dobrodošli nazad, danas ćemo razgovarati o jednoj dubokoj temi – kada gubitak sluha može izazvati emocionalnu i psihičku bol. Iako je gubitak sluha fizička promena, on može imati dubok uticaj na naše emotivno i mentalno…