echosluh

echosluh

7 Tehnika Aktivnog Slušanja: Kako Poboljšati Komunikaciju

slika 2 osobe koje u parku sede i pričaju

Kako bismo definisali reč “komunikacija”? Komunikacija je osnovna veština koja nas povezuje sa drugima. Kada se suočimo sa gubitkom sluha, ova veština postaje od suštinskog značaja. U svetu ispunjenom bukom i brzinom, tehnike aktivnog slušanja postaju ključne za unapređenje komunikacije…

Kada Gubitak Sluha Može „Da Boli“?

Usamljena osoba u spavaćoj sobi

Ne mislimo da fizički bol! Dobrodošli nazad, danas ćemo razgovarati o jednoj dubokoj temi – kada gubitak sluha može izazvati emocionalnu i psihičku bol. Iako je gubitak sluha fizička promena, on može imati dubok uticaj na naše emotivno i mentalno…