Категорија Gubitak sluha

Šta je audiometrija i kako se izvodi

Akustičarka proverava da li su ušni kanali pacijenta čisti da bi bezbedno obavila audiometriju

Audiometrija je jako bitna, i ako sumnjate na bilo kakve probleme sa sluhom, nećete je moći zaobići, zato pročitajte do kraja i saznaćete sve što vam je potrebno. Audiometrija, uključujući i koštanu audiometriju, predstavlja ključni dijagnostički alat. Ovaj članak vam…