Šta je audiometrija i kako se izvodi

Audiometrija je jako bitna, i ako sumnjate na bilo kakve probleme sa sluhom, nećete je moći zaobići, zato pročitajte do kraja i saznaćete sve što vam je potrebno.

Audiometrija, uključujući i koštanu audiometriju, predstavlja ključni dijagnostički alat.

Ovaj članak vam predstavlja šta je audiometrija, kako se izvodi, a takođe će se posebno istražiti i uloga koštane audiometrije u dijagnostici slušnih problema.

Šta je Audiometrija?

Audiometrija je specijalizovani test koji se koristi za merenje slušnog kapaciteta osobe.

Ovaj test se obično izvodi u slušnim centrima ili ordinacijama od strane orl lekara.


Glavni cilj audiometrije je identifikacija eventualnih problema u slušnom kapacitetu i precizno merenje stepena gubitka sluha ukoliko postoji.

Kako Se Izvodi Audiometrija?

Izvođenje audiometrije obuhvata sledeće korake:

1) Razgovor: Pre samog testiranja, akustičar će obaviti razgovor s pacijentom kako bi razumeo njihove subjektivne simptome, istoriju slušnih problema i eventualne faktore rizika.

2) Testiranje Sluha: Pacijent će biti postavljen u zvučno izolovanu prostoriju, obično opremljenu audiometrijskom kabinom.

Tokom testa, pacijent će nositi slušalice i slušati tonove različitih frekvencija i jačine.

3) Merenje Praga Sluha: U ovom koraku, audiolog će postepeno povećavati i smanjivati jačinu zvuka dok pacijent signalizira kada čuje zvuk. Ovo merenje se naziva pragom sluha i pomaže u određivanju najmanje jačine zvuka koju pacijent može da čuje.

4) Rečna Razumljivost: Osim merenja pragova sluha, audiometrija uključuje i testiranje razumljivosti reči pri različitim nivoima jačine zvuka.

Ovo pomaže akustičaru da razume kako pacijent percipira govor.

5) Grafičko Prikazivanje Rezultata: Na osnovu prikupljenih podataka, akustičar će kreirati audiogram, grafički prikaz rezultata audiometrije.

Audiogram prikazuje pragove sluha za različite frekvencije i omogućava jasno razumevanje slušnog kapaciteta pacijenta.

Akustičarka proverava da li su ušni kanali pacijenta čisti da bi bezbedno obavila audiometriju

Koštana Audiometrija: Šta Je To?

Koštana audiometrija je poseban tip audiometrije koji se koristi za procenu slušnog kapaciteta preko vibracija kostiju unutar glave.

Ovaj test se primenjuje kada postoje sumnje u funkcionisanje srednjeg ili unutrašnjeg uha, kao i kod dece ili osoba koje ne mogu da koriste standardne slušalice.

Zašto je Audiometrija, Uključujući Koštanu Audiometriju, Važna?

Audiometrija, uključujući koštanu audiometriju, je od suštinskog značaja za razumevanje i dijagnostikovanje problema sa sluhom iz više razloga:

Rana Dijagnoza: Rana dijagnoza gubitka sluha omogućava brže reagovanje i tretman, čime se sprečava dalje pogoršanje slušnog kapaciteta.

Individualni Pristup: Rezultati audiometrije omogućavaju audiologu da prilagodi tretman i preporuči odgovarajuće slušne aparate ili terapiju, uzimajući u obzir specifične potrebe svakog pacijenta.

Prevencija: Testiranje sluha može otkriti probleme uzrokovane bukom ili drugim štetnim faktorima, omogućavajući pacijentima da preduzmu preventivne mere kako bi očuvali svoj sluh.

Kvalitet Života: Dijagnoza i tretman problema sa sluhom značajno poboljšavaju kvalitet života pacijenata, omogućavajući im bolju komunikaciju, socijalnu interakciju i uživanje u zvucima okoline.

Zaključak

Audiometrija predstavlja ključan alat za očuvanje i razumevanje slušnog zdravlja.

Redovni audiometrijski testovi, posebno kod osoba izloženih riziku od gubitka sluha, mogu pomoći u ranoj dijagnozi i efikasnom upravljanju slušnim problemima.

Očuvanje zdravog sluha je važno za kvalitetan život, a audiometrija, igra ključnu ulogu u tome.

Besplatnu proveru sluha i probu slušnih aparata možete zakazati klikom: ovde

Zakažite besplatan
test sluha i aparata

Možete nas naći u skoro svim gradovima.